skip to Main Content
40. Oud En Vernieuwing

40. Oud en vernieuwing

“Duck and cover – everyone has a chance”. Aldus luidde de titel van een informatieposter voor Berlijnse burgers ten tijde van de Koude Oorlog. De poster was onderdeel van een campagne, bedoeld om burgers een gevoel van (schijn)veiligheid te geven. Onder de titel zie je twee tekeningen van een man: op de eerste staat hij rechtop met een papieren zak in zijn hand. Op de tweede zit hij met zijn knieën op de vloer en heeft de zak over zijn hoofd gevouwen in een (vergeefse) poging zich tegen een nucleaire aanval te beschermen…

De poster wordt geprojecteerd op de groezelige muur van de ondergrondse ruimte waar we net zijn binnengekomen. We, de groep, en hij, de gids. Terwijl hij geestdriftig vertelt over Berlijn ten tijde van de Koude Oorlog, proberen wij ons voor te stellen hoe het hier zo’n 70 jaar geleden moet zijn geweest. Even daarvoor liepen we nog in een compleet normaal metrostation, dat tot onze verbazing ook een gigantisch ondergronds web van gangen en kamers herbergde. Deze zogenaamde ‘fall out shelters’ werden tijdens de oorlog gebouwd door de overheid in een klein aantal metrostations. Slechts 3% van de burgers kon er schuilen voor radioactieve neerslag.

Naast deze Harry Potter-achtige gangenstelsels zijn er in Berlijn nog veel meer overblijfselen te zien van de turbulente geschiedenis van de stad. In de afgelopen 100 jaar vonden er enorm veel veranderingen plaats, waarin oorlog een grote rol had. De afgelopen jaren is dat gelukkig niet meer aan de orde en loopt de stad over met kunstenaars, startende bedrijfjes en toeristen.

Het is mooi om te zien hoe er aan deze verschillende perioden evenveel ruimte wordt geboden, zonder dat er iets aan waarde hoeft in te boeten. Oude stukken Berlijnse Muur staan naast nieuwe winkelcentra en herdenkingsbeelden staan naast jonge groene bomen. Het oude maakt langzaam plaats voor het nieuwe, zonder het belang ervan te vergeten.

Ook De Keukenvernieuwers hebben iets ouds ingeleverd voor wat nieuws: de oude website heeft plaatsgemaakt voor een vernieuwde pagina met een andere lay-out. Maar ook hier zijn delen van het oude behouden, met als belangrijkste onderdeel de prachtige recensies die we van u (hebben) mogen ontvangen. Ze vormen een belangrijke fundering voor het werk van De Keukenvernieuwers, waar we samen met u nog graag jaren op voortbouwen. We willen u dan ook van harte bedanken voor al uw bijdragen de afgelopen jaren en kijken uit naar al het nieuwe dat nog komen gaat!

Back To Top