skip to Main Content
11. Kiezen Voor Verandering

11. Kiezen voor verandering

Anderhalve week geleden heb ik mijn vriend uitgezwaaid op Schiphol. Hij is voor vier maanden vertrokken naar New York om daar af te studeren. En hoewel de vlucht over de grote oceaan maar zeven uur in beslag nam, ging aan die reis een voorbereidingsproces van ruim tien maanden vooraf.
Natuurlijk moesten er veel praktische dingen worden geregeld, maar uiteindelijk is het grootste gedeelte van de tijd opgegaan aan onderzoek over voor- en nadelen van deze verhuizing. Kortom, aan het kiezen voor wel of geen verandering.

Aan elke verandering gaat een keuzeproces vooraf, of die nu groot (vier maanden naar New York) of wat kleiner (de keuze voor greep- of greeploze laden) is. Voor mijn werk heb ik enige tijd geleden een training in keuzebegeleiding gevolgd, waar we leerden welke fases iemand door gaat alvorens een besluit of keuze te maken.

De eerste fase gaat over reflectie en het besef te moeten kiezen. Daarna komt een periode waarin je moet accepteren dat keuzes maken veel onzekerheid met zich meebrengt lowest price levitra. Als je die onzekerheid hebt geaccepteerd, kan je vrijuit gaan onderzoeken en uiteindelijk vergelijkingen maken tussen de verschillende opties. Dan komt het moeilijkste onderdeel: het maken van een beslissing. Tenslotte is het de laatste stap om je plannen daadwerkelijk uit te gaan voeren.

Beslissing nemen

In ons geval duurde fase 1 wel een tijdje: in het begin leek het allemaal nog zo ver weg dat een keuze maken niet nodig leek. In september kwam toch het besef dat de tijd begon te dringen maar het was moeilijk om met alle onzekerheden om te gaan. Niet te weten waar hij terecht zou komen, of hij een visum zou krijgen en of ik mee kon gaan. En wat voelde het goed om eindelijk een beslissing te nemen en en een ticket te boeken. Door te kiezen voor verandering kan je er vol voor gaan.

Maar hoe goed je je ook voorbereidt, je weet nooit zeker of de verandering gaat brengen wat je voor ogen had en het leven laat zich (gelukkig) niet altijd sturen. John Lennon verwoordde het als volgt: “Life is what happens while you’re busy making other plans.” Ik wens u veel plezier en succes bij het maken van keuzes voor het vernieuwen van uw keuken en ben benieuwd naar de dingen die op uw pad komen tijdens dit proces!

Back To Top