skip to Main Content

Frank van Oers krijgt van ons een 10. Omdat er flexibel werd omgegaan met het maken van afspraken zoals wij die hebben gevraagd. Afspraken werden nagekomen. Materiaal goed, prijs gunstig. Het werk werd naar tevredenheid uitgevoerd en bij vertrek werd “rommel” bij elkaar geveegd en meegenomen voor afvoer.

Back To Top