hello

Afspraken nagekomen

John van Dijk heeft keurig werk geleverd, afspraken nagekomen. Een 10.