Ga naar hoofdinhoud

Het werk is netjes en snel gedaan. De kleuren zijn goed afgestemd. We zijn content met het resultaat. En Piet en Henk Hoekstra zijn heel aardige mensen.

Back To Top