skip to Main Content

Piet en Henk Hoekstra, geweldige vakmensen en ‘preciesie’ mensen. Allemaal nieuwe frontjes en ‘s morgens half negen beginnen en om 13.00 uur klaar: KLASSE. Aan iedereen aan te bevelen.

Back To Top