skip to Main Content

Dag Peter de Jong,
Graag schrijven wij een referentie op je werk wat je voor ons gedaan hebt.
We zijn je bijzonder erkentelijk voor de wijze waarop je ons uit de problemen hebt geholpen met een deel van onze vernieuwde keuken enz. uit maart 2017. Je wilde komen toen een ander het te ver weg vond, dank daarvoor.
Je bent vakkundig, vriendelijk in alles, en wat we voordien niet klaar kregen, kreeg jij wel klaar. En als wij weer problemen kregen mochten wij weer bellen. Peter heel veel dank.
We wensen veel genoegen met je werk.
Een hartelijke groet van…

Back To Top