Ga naar hoofdinhoud

Fred Olislagers heeft zich voor 100% aan de afspraak gehouden, hij was een zeer prettige man en heeft het buitengewoon zorgvuldig en ook nog snel gedaan. Al het materiaal op tijd geleverd en netjes de oude deurtjes weer afgevoerd. Ik maak goede reclame voor hem.

Back To Top