Ga naar hoofdinhoud

Peter de Jong heeft vooraf heel goed advies gegeven op basis van onze behoeften en heeft slimme oplossingen aangedragen. Hij communiceert prettig, werkt netjes en komt zijn afspraken na. En boven alles levert hij prachtig werk, onze keuken is werkelijk enorm opgeknapt! En Peter is ook nog een keer terug gekomen om wat extra wensen voor ons te realiseren. Kortom, een dikke pluim voor Peter!

Neem meer mensen als Peter aan ;-)

Back To Top