hello

Tot in de puntjes

Een 9 voor Henk Sprangers. Hij heeft goed werk geleverd, schoon, tot in de puntjes; alle afspraken worden nagekomen. Hij werkt door totdat hijzelf vindt, dat het werk klaar is. Maar, er staat nog wat in de wacht. Begin september wordt het afgemaakt.